Disclaimer

Gebruik van beeldmateriaal

Maruscik Photography behoudt zich het recht voor om, mits nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uit opdracht verkregen beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder, echter niet gelimiteerd tot, gebruik voor promotie op onze website, in drukwerk, op beurzen, in demo-albums of DVD, in advertenties (print en elektronisch), in social media uitingen etcetera. Wij committeren ons aan respectvol gebruik van dit beeldmateriaal. Bezwaren hiertegen dienen schriftelijk te worden ingediend.